Szociálpedagógia szak

Képzési forma, munkarend: alapképzés, nappali és levelező
Képzési idő: 6+1 félév

Érettségi követelmény: magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szociálpedagógus

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak szociálpedagógusi tevékenység ellátására, a gyermek és ifjú korosztály kapcsolati, tanulási, szociális problémáinak kezelésére, az érintett személyek, csoportok és családok támogatására, és egyensúlyuk megteremtésére saját környezetükkel. Továbbá olyan ismeretek közvetítése, illetőleg képességek, készségek, értékek kifejlesztése, amelyek az alábbi feladatok ellátását biztosítják:
A társadalom valóságos működési szabályszerűségeinek felismerését, elemzését;
A gyereket, fiatalt érintő társadalmi egyenlőtlenségek, problémahelyzetek és az ezeket kiváltó okok, kielégítetlen szükségletek, veszélyeztető tényezők komplex szemléletű elemzését;
A gyerekek, fiatalok és csoportjaik összekapcsolása problematikus élethelyzetek megelőzését, javítását szolgáló állami (szociális, oktatási, egészségügyi) intézményi és társadalmi (szociálpolitikai, jogi, érdekérvényesítő, gyermekjóléti- és védelmi stb.) szolgáltatásokkal és erőforrásokkal;
Kompetenciahatárok ismeretében partneri kapcsolatok kialakítását és együttműködést más szakemberekkel (orvos, pszichológus, szociális munkás, jogász, gyógypedagógus stb.)

Az ideális jelentkező: szereti a kihívásokat, s az új feladatokba bátran belevág; érdekeli mások gondolata, még ha az esetleg nyomasztóan hat is rá; könnyen teremt kapcsolatokat különböző társaságokban, s érdekli az eltérő véleményű, eltérő viselkedésű emberek személyisége; valamint olyan munkára vágyik, ahol sok múlik azon, hogy mit gondol azokról a mindennapi teendőkről, ahol önállóan cselekedhet, kreatív lehet.

Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A szakma szépségei: a szociálpedagógus elsősorban a gyermek és ifjú korosztály, személyek, csoportok és családjaik szakszerű segítésére, támogatására képzett szakember. Munkája változatos, gyakran nem egy helyhez kötött, számtalan kapcsolat teremtésére nyújt lehetőséget. Kliensein túl, a kompetencia határok ismeretében partneri kapcsolatot alakít ki, és együttműködik más szakemberekkel (orvos, pszichológus, szociális munkás, jogász, gyógypedagógus stb.). Széleskörű pszichológiai, pedagógiai, szociológiai képzettsége következtében alkalmas a képzés céljában megjelölt feladatok ellátására a korosztályt érintő legkülönfélébb területeken (gyermekvédelem, oktatási intézmények, munkaügyi központok stb.) Munkája során sok kihívással találkozik, a gyermek és ifjú korosztály körében számtalan sikerélményt élhet át.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: a továbbtanulni szándékozó hallgatóink az alábbi mesterképzési szakokon folytathatják tanulmányaikat: egészségügyi szociális munka; szociális munka; szociálpolitika; egészségfejlesztés-tanár, család és gyermekvédő tanár. Ennek teljesítése után léphetnek be a doktori képzés rendszerébe.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: gyermek és ifjúságvédelemi intézmények, egészségügyi és szociális intézmények, köznevelési intézmények (általános és középiskolák), rendőrség, munkaügyi központok stb.

 


< Vissza